سلام ! گروه توسعه نرم افزاری رویش

انگیزه ای برای آینده

گروه توسعه نرم افزاری رویش دو عنصر مهم استقامت در کار و ترسیم افق های بلند و سخت دست یافتنی را سرلوحه فعالیت های علمی خود نموده و امید داریم با توکل بر خداوند دوستار علم، قله های علمی جهانی در عرصه صنعت نرم افزار را فتح کنیم.

home_texture01.jpg

به دنبال فتح قله های علمی جهان هستیم

محور اصلی شکل گیری گروه نرم افزاری رویش، حرکت به سمت دانش های بنیادین صنعت نرم افزاری جهان بوده است. لازمه ابقای هر فعالیت گروهی در نظر داشتن وضعیت عنصرهای اثر گذار در هر فعالیت مسائل مالی ، اعتبار لازم در بازار نرم افزاری و موقعیت اجتماعی اعضای گروه است.

مسیر همواره ادامه دارد

هدف ما حرکت به سمت دانش های بنیادین در صنعت نرم افزاری است. این آرمان ماست! و قطعاً تلاش و پشتکار را ضمیمه افکار خود خواهیم کرد تا به آرمان های ترسیم شده برسیم. و بر این باوریم که این راه ادامه خواهد داشت و از پای نخواهیم نشست تا به معنای واقعی کلمه در این صنعت روش سازی کنیم.

culture03.jpg
home_texture01.jpg

شاخص هایی که به آن ها معتقدیم

ما معتقدیم با قرار دادن شعار مشتری مداری، کیفیت محوری و دانش محوری در سرلوحه تمام زمینه های فعالیت، می توان همواره سرآمد، نوآور و بهترین بود.

تواندمندی های رویش

#streetart Lyon
#streetart Lyon
#streetart Lyon

آزمایشگاه رویش

یکی از اهداف گروه توسعه نرم افزاری رویش بررسی و تحلیل روش ها و تکنیک های موجود در پیاده سازی برنامه ها بوده است. با توجه به وجود این هدف و همچنین بحث و بررسی جمعی از کارشناسان گروه توسعه نرم افزاری رویش به این نتیجه انجامید که فضایی ایجاد شود که بتوان مقالاتی در زمینه های تخصصی برنامه نویسی توسط صاحب نظران ارائه شود و همچنین بتوان این مقالات را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. "آزمایشگاه نرم افزاری رویش" برآیند به وجود آمده از وجود دغدغه ی ذکر شده می باشد که قرار است در این فضا به ارائه مقالات مختلف در زمینه های تخصصی نرم افزاری پرداخته شود و تبدیل به یک دانشنامه ای از برنامه ها والگوریتم هایی برای یادگیری، تحلیل و بررسی، ویژه برنامه نویسیان شود.

مشاهده کنید
تلاش رویش